Dental Implant Uygulanmalarında Ileri Cerrahi Girişimler

Çeşitli nedenlerle kemik hacmi dental implant uygulanması için yeterli olmayan hastalarda, operasyon sırasında çene kemiğine yapılacak, kemik genişletme ve/veya kemik ayırma gibi cerrahi girişimlerle implant yerleştirebilmek mümkün olabilmektedir.


Çene Kemiği Genişletme ve Ayırma Tekniği


Günümüz dental implant tedavilerinde bir bölgeye sağlıklı bir implant uygulanabilmesi için en az 5-6 mm kadar bir kemik genişliği bulunması gerekir.


Dental implant uygulanabilmesi için çene kemiklerinde yeterli kemik genişliği (5mm ve altı) bulunmayan vakalarda, implant yuvaları hazırlanırken çene kemiğini aşındırmak yerine özel teknik ve ekipmanlarla dışarıya doğru iterek genişletmek mümkün olabilmektedir. Bu tip bir girişim sayesinde çene kemiklerinde 3-4 mm'ye kadar ekstra genişlik elde edebilmek mümkündür.


Çene kemiği genişletme işleminde ise mikrotestereler yardımıyla kemikte oluşturulan bir kesi sonrasında aşındırıcı olmayan özel genişletici implant yuvası açıcı frezler ile çene kemiğinde genişleme sağlanmakta oluşan genişleme kemik tozarı ile desteklenmekte ve böylelikle implant uygulaması başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.
Osseodensifikasyon (Kemik yoğunlaştırma) Tekniği


Nispeten yeni bir teknik olan kemik yoğunlaştırma tekniği, standart dental implant yuvalarını hazırlamada kullanılan kesici frezler yerine özel kemik yoğunlaştırıcı frezlerin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu frezler sayesinde kemik içerisinde implant yuvaları hazırlanırken kemik aşındırılmak yerine yoğunlaştırılmakta ve böylelikle hem implantın kemik yüzeyine tutunması artırılmakta hemde kemikte genişleme sağlanmaktadır.Çene sinirinin dental implant bölgesinden uzaklaştırılarak yeniden konumlandırılması


Alt çeneye uygulanması planlanan dental implant operasyonlarında en büyük sınırlandırıcı faktör, çene kemiği içerisinden geçen alt çene sinirinin varlığıdır. Alt çene siniri dental implant uygulaması sırasında mevcut alt çene kemiği yüksekliğinin tümünden yararlanılabilmesine engel olmaktadır.


Uygun vakalarda çene kemiği içerisinden geçen sinir bölgeden uzaklaştırılarak uygun bir bölgede yeniden konumlandırılarak, bölgeye dental implant uygulaması yapılabilmektedir.

Bu cerrahi teknik oldukça hassas bir cerrahi girişim olup özel ultrasonik cihazlar ve atravmatik cerrahi aletler ile yapılmalıdır. Aksi durumda hastada kalıcı sinir hasarına bağlı bölgesel uyuşukluk kalabilir.287 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2020 Sercan KÜÇÜKKURT || Bu kişisel websitesinin içeriği, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda genel bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim teşhis ve tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz ve asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Bu kaynaktan yola çıkarak; hekim tarafından önerilen tedavi sürecinin durdurulması, değiştirilmesi,  ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi, kesilmesi kesinlikte tavsiye edilmez.
 

İletişim: iletisim@welldent.com.tr - skucukkurt@gmail.com ||  Welldent ADSP 0216 365 5 365 || Istanbul Aydın Uni Diş Hek. Fak. Hastanesi 444 83 47

                          cene-cerrahi.com    cene-cerrahisi.net    cenecerrahi.istanbul    cenecerrahisi.ist    cenecerrahisi.istanbul    cenecerrahisi.net