top of page

Agız, Dis ve Çene Cerrahisi Nedir ?

Güncelleme tarihi: 22 Mar 2018

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; Ağız, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların doğumsal veya sonradan kazanılmış hastalıkları ile enfeksizyöz, travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel ve fonetik sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uğraş alanıdır.


Yurtdışında karşılığı "Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi" olan "Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi", dişhekimliği eğitimi sonrası edinilen bir uzmanlık dalı olup, estetik ve fonksiyonel olarak baş, yüz, ağız bölgeleri ve çeneler, dişler  gibi özel yapıları ilgilendiren hastalıklar, travmalar ve deformitelerin tedavisini yapan  bilim dalıdır.


Gelişmesinde dişhekimlerinin ön ayak olduğu bu branş, 20. yy başlarında oral cerrahi olarak adlandırılmaktaydı. İlerleyen yıllarda oral cerrahi alanında çalışan cerrahların yeteneğinin artması ve teknolojik gelişmelerin sağladığı ilerlemeler sayesinde ve yaklaşık 100 yıllık gelişme süresi içerisinde ağız cerrahların ilgi alanları komşu anatomik sahaları da kapsamaya başlamıştır. Böylece 1980’lerin başında "Oral Cerrahi" teriminin bu branşın uyguladığı tedavileri kapsamada yetersiz olduğu görüşü nedeniyle branşın ismi "Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi" (OMC) olarak değiştirilmiştir ve dünyanın bir çok ülkesinde uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir.


Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi, İngiltere’de 1994 yılında 9. cerrahi uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Avrupa Birliği Yasaları, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahiyi,  dişhekimliği tabanlı olması nedeniyle, diğer cerrahi branşlardan ayırmıştır.


Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi

Ağız, çene ve yüz bölgelerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve defektlerin yumuşak ve sert doku anlamında onarımları ile estetik ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlar.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

 • Gömülü, komplike veya sürmüş dişlerin çekimleri,

 • Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

 • Çenelerde oluşan kistik ve tümöral oluşumların cerrahi tedavileri

 • Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının tedavileri

 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıkların tanısı ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi

 • Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),

 • Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri

 • Dental protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi

 • Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

 • Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

 • Dudak-Damak yarıklarının tedavisi

 • Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri

 • Diş ve çene bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve tedavileri

 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (Ortognatik cerrahi),

 • Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri

 • Dental implant uygulamaları

 • Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi


Lokal, Genel Anestezi ve Sedasyon

Birçok ağız içi cerrahi işlemin yapılmasında lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) yeterli olmaktadır.

Bunun yanında ağız, çene ve yüz bölgelerinin kapsamlı cerrahi girişimleri için genel anestezi uygulaması gerekmektedir. Ayrıca dental fobi, bulantı refleksi ve çocuk hastalar ile fiziksel ve zihinsel engellerden dolayı lokal anestezi altında tedavi edilemeyen hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale gerekebilmektedir.


Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Kimdir ?


Ağız, Diş ve Çene Cerrahı; Diş hekimliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamasının ardından, alanında branşlaşarak uzmanlığını "Ağız, Yüz, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi" üzerine yapan dişhekimidir. Beş yıllık dişhekimliği eğitiminden sonra çene cerrahisi asistanı 4 - 6 yıl boyunca üniversite hastanesi ortamında yüzün, ağzın ve çenelerin yumuşak ve sert dokularına yönelik geniş çaplı prosedürlerini öğrenir.


Uzmanlık süresinde tıp fakültelerinde anestezi, KBB, plastik cerrahi, genel anestezi, genel cerrahi ve acil tıp dallarında 2 yıl süre boyunca  rotasyon yapılır.

Oral ve maksillofasiyal cerrahinin uzmanlığı benzersiz olmakla birlikte diğer tıp branşları ve dişhekimliği uzmanlık branşları ile hasta tedavilerinde ortak çalışmaktadır.


1.590 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page